03 اسد 1395, 10:32 کابل
  • کریم خلیلی
    کریم خلیلی

رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، جنبش روشنایی را ترک کرد.

رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، جنبش روشنایی را ترک کرد.

به گزارش ایرنا، 'محمدکریم خلیلی' رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان که به جنبش روشنایی ملحق شده بود، روز گذشته این جنبش را ترک کرد.

منابع نزدیک به جنبش، روز شنبه گفتند که وی به کمیسیون مذاکره کننده دولتی پیوست.

این منابع اعلام کردند که خلیلی به نمایندگی از جنبش روشنایی برای مذاکره و یافتن راه حل انتقال برق ترکمنستان از راه بامیان - میدان وردک به کابل، وارد گفت وگو با دولت شده است.

جنبش روشنایی با وجود ازدست دادن خلیلی به عنوان یکی از محوری ترین چهره های این جنبش، اعلام کرده است که از امروز تظاهرات اعتراض آمیز خود را از سرخواهد گرفت .

این جنبش به تصمیم دولت برای انتقال خط برق وارداتی ترکمنستان به افغانستان از مسیر «سالنگ» معترض است و تلاش می کند تا انتقال این خط برق از مسیر «بامیان» بگذرد.

طی چند هفته گذشته شهرهای کابل و بامیان در اعتراض به تصمیم دولت افغانستان برای تامین برق بامیان از طریق سالنگ ، صحنه تظاهرات ضد دولتی بوده است.

 

 

 

کامنت