حمل 18, 1400 17:34 Asia/Kabul

باشندگان ولسوالی بلخاب ولایت سرپل مدعی اند که افراد مسلح زورگویی چند تن ازنزدیکانشان را به قتل رسانده وتاکنون هیچ مرجعی به دادخواهی های آنان توجه نکرده است. 

به گزارش خبرنگار رادیو دری ده ها تن ازباشندگان تگاب تخت ولسوالی بلخاب ولایت سرپل با تجمع درمقابل ساختمان دفتر نمایندگی ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشردرشهرمزارشریف؛  یک تن ازاعضای شورای ولایتی  سرپل را به زورگویی متهم کرده و مدعی اند که وی برای خواسته های شخصی وغیرقانونی اش حتی دست به قتل چندین تن ازباشندگان محلی زده است.

Image Caption

 

جزئیات بیشتر این خبر درگزارش کاظم حیدری:

 

کلیدواژه