حمل 19, 1400 09:20 Asia/Kabul
  • صدور ۳ هزار سند تحصیلی جعلی توسط یک نهاد آموزشی خارجی برای شهروندان افغانستان
    صدور ۳ هزار سند تحصیلی جعلی توسط یک نهاد آموزشی خارجی برای شهروندان افغانستان

رییس کمیسیون مبارزه با فساد اداری می‌گوید که یک نهاد آموزشی هندی که تا سطح صنف دوازدهم آموزش می‌دهد، به سه هزار افغان سند لیسانس، ماستری و دکترا داده است.

به گزارش خبرنگار رادیودری، عبدالقیوم نظامی، رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل، دستاوردهای چهارماهه خود را ارائه کرد.

او بیان کرد که کمیسیون مبارزه با فساد اداری از زمان تأسیس تا ختم ربع اول کاری اش، جمعا ۴۷ مورد شکایت را اخذ و تحت بررسی قرار داده که ۱۶ قضیه آن به دادستانی کل ارسال شده است.

نظامی در این نشست خبری گفت که نهاد تحصیلی «آی‌اس‌بی‌ام» که در هند فعالیت دارد، برای بیش از ۳ هزار شهروند افغانستان دیپلوم جعلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا داده است.

به گفتۀ رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری، در میان ۱۶ قضیه ای که به دادستانی کل فرستاده‌ شده‌، پروندۀ جعل‌وتزویر بیش از ۳ هزار مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای نهاد تحصیلی «آی‌اس‌بی‌ام» نیز شامل است. 

وی افزود که شماری از شهروندان کشور که از این نهاد تحصیلی مدرک‌های جعلی دریافت کردند‌، در رده‌های بلند حکومتی جذب شده‌اند.

رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری همچنین گفت که شماری از نهادهای تحصیلی خصوصی‌ در کشور نیز به اتهام داشتن دانش‌جویان خیالی، به دادستانی کل معرفی شده‌اند.

وی گفت: "این کمیسیون در جریان بیشتر از ۳ ماه از آغاز کارش تاکنون توانسته است، سه نهاد موازی از جمله سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری، اداره ثبت و بررسی دارایی ها و اداره میک را به گونه کامل در این کمیسیون مدغم نماید."

نظامی، ادغام ادارات موازی با کمیسیون مبارزه با فساد اداری را، تعهد رهبری حکومت در امر مبارزه با فساد اداری از یک مجرای واحد عنوان کرد. 

رییس کمیسیون مبارزه با فساد اداری گفت که کار تدوین استراتژی مبارزه با فساد اداری برای سال مالی ۱۴۰۰ از سوی این کمیسیون تکمیل شده و به زودی به منظور تصویب به شورای عالی حاکمیت قانون ارایه خواهد شد.

تگ

مطالب مرتبط