حمل 21, 1400 10:40 Asia/Kabul
  • مرمت مسجد جامع هرات با تلاش هنرمندان افغان
    مرمت مسجد جامع هرات با تلاش هنرمندان افغان

مسجد جامع و تاریخی هرات در غرب افغانستان با تلاش هنرمندان این کشور بازسازی می شود.

به گزارش رادیو دری، مسجد جامع هرات با 800 سال قدمت که به دلیل گذشت زمان با تخریب و فرسودگی در بیشتر بخش های آن روبرو شده این روزها با همت هنرمندان به ویژه کاشی کاران و خوشنویسان چیره دست این کشور در حال بازسازی است.

کارگاه کاشی کاری مسجد هرات درصدد است با مرمت و تعمیر کاشی های تاریخی این بنای تاریخی، ماندگاری این هنر بشری را تضمین کند.
خط نستعلیق و ثلث و شکسته از جمله خط هایی است که برای نوشتن روی کاشی ها استفاده میشود.
استاد عبدالروف فکری سلجوقی، استاد محمد سعید مشعل و استاد گل محمد هنر جو از جمله هنرمندانی هستند که در مرمت کاشی های مسجد جامع هرات نقش دارند.
استاد محمد علی عطار، استاد عبدالجلیل توان و استاد میر آقا حسینی نیز در زمینه خوشنویسی به کمک تیم بازسازی و مرمت مسجد جامع هرات آمده اند.

کلیدواژه