حمل 26, 1400 13:15 Asia/Kabul

نزدیک به 800 شرکت و مرکز دارو فروشی درولایت بلخ به دلیل آنچه که طرح انحصاری حکومت در واردات وتوزیع دارو می خوانند، اعتراض نموده، برزگرین بازار دارو فروشان در شهر مزارشریف را بستند

به گزارش خبرنگار رادیودری، وارد کنندگان و فروشندگان دارو در ولایت بلخ با بستن یگانه بازار عرضه دارو در شهر مزارشریف می گویند: تازمانی که حکومت کشورشان محدودیت های اعمال شده براین صنف را ملغی نکند آنان به اعتراضات شان ادامه خواهند داد.

جزئیات این خبر در گزارش کاظم حیدری خبرنگار رادیودری از مزارشریف:

 

کلیدواژه