حمل 27, 1400 22:38 Asia/Kabul

صدها تن ازباشندگان ولایت بلخ درارتباط با قتل دوجوان با انجام راهپیمایی در شهرمزارشریف به دادخواهی پرداختند و خواستارعدالت شدند.

به گزارش خبرنگار رادیودری، صدها تن از تظاهرکنندگان امروز جمعه با حمل اجساد دوجوان کشته شده درجاده ای در شهر مزارشریف مسوولان حکومتی را به بی توجهی دربرابر جان ومال مردم متهم نموده، مدعی بودند که این دوجوان ازسوی کسانی به قتل رسیده اند که یونیفورم نظامی برتن داشته اند.

سید میرحافظ پدریکتن از جوانان مقتول می گوید که سه شب قبل افرادی با استفاده از لباس نظامی بدون اجازه وارد منزل مسکونی آنان شده وپسرجوانش را با یکتن دیگر ازدوستان وی به قتل رسانده اند.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش  کاظم حیدری خبرنگار رادیودری از مزارشریف:

تگ