حمل 28, 1400 12:18 Asia/Kabul
  • صلح افغانستان؛ محور رایزنی وزیران امورخارجه  ایران و افغانستان
    صلح افغانستان؛ محور رایزنی وزیران امورخارجه ایران و افغانستان

محمد حنیف اتمر، وزیر امور خارجۀ افغانستان طی تماس تیلفونی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجهٔ جمهوری اسلامی ایران در مورد توسعهٔ همکاری های دوجانبه و روند صلح افغانستان گفت و گو کرد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری وزیر امور خارجه افغانستان ضمن ابراز خرسندی در مورد روابط نیک و رو به ‌گسترش میان دو دولت و ملت، از نقش مؤثر ایران در روند صلح افغانستان قدردانی کرد.

محمد جواد ظریف با تأکید بر حفظ دستاوردهای دموکراتیک دو دههٔ گذشته و پیوند آن با صلح پایدار، از حمایت همه‌جانبهٔ جمهوری اسلامی ایران از روند صلح افغانستان اطمینان داد.

هر دو طرف پیرامون روند نهایی‌شدن و امضای سند جامع همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و ایران در آیندهٔ نزدیک تأکید کردند.

تگ