ثور 02, 1400 12:00 Asia/Kabul
  • امضاء سند امنیتی خط لوله گاز «تاپی» میان ترکمنستان و افغانستان
    امضاء سند امنیتی خط لوله گاز «تاپی» میان ترکمنستان و افغانستان

نمایندگان ترکمنستان و افغانستان سندی را برای تأمین امنیت خط لوله گاز تاپی در «کابل» امضاء کردند.

به گزارش رادیودری، «محمد مراد امانوف» رئیس هیئت مدیره ترکمن گاز و «عبدالله عبادی» معاون دبیر شورای امنیت ملی سند امنیتی خط لوله گاز «تاپی» را امضا کردند.

در این دیدار، «خواجه ارزوف» سفیر ترکمنستان در افغانستان نیز حضور داشت.

معاون دبیر شورای امنیت ملی در مورد خط لوله گاز تاپی بیان کرد که این سند گام مهمی در اجرای پروژه مذکور است. 

شایان ذکر است که تهیه طرح امنیتی و پروتکل، ضمیمه توافق نامه شد.

 ساخت خط لوله تاپی به طول 1814 کیلومتر و ظرفیت تولید 33 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سال در دسامبر 2015 در ترکمنستان آغاز شد.

کلیدواژه