ثور 07, 1400 13:30 Asia/Kabul

اکنون که قوای آمریکا و ناتو از افغانستان خارج می شوند ، آیا به اهدافشان رسیدند و راهکار ختم در جنگ افغانستان چیست ؟

کلیدواژه