ثور 12, 1400 18:08 Asia/Kabul

جمعی ازکارگران در ولایت بلخ از وضعیت معیشتی شان گله مندند و خواستار احیای مجدد کارخانجات و رسیدگی به وضعیت زندگی شان ازسوی حکومت شدند.

 

به گزارش خبرنگار رادیودری، جمعی از کارگران برخی کارخانه های دولتی در ولایت بلخ به مناسبت روزجهانی کارگر در شهر مزارشریف گردهم آمدند و خواستار رفع چالشهای موجود که به گفته خودشان مشقت های زیادی را برزندگی آنان تحمیل نموده است،  ازسوی حکومت کشورشان شدند.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش  کاظم حیدری خبرنگار رادیودری از شهر مزارشریف:

 

کلیدواژه