ثور 13, 1400 13:30 Asia/Kabul

قبل از آمریکا نظامیان شوروی سابق هم مجبور به ترک خاک افغانستان شدند اکنون چشم انداز امنیتی این کشور چگونه خواهد شد؟

کلیدواژه