ثور 16, 1400 15:49 Asia/Kabul

درآستانه روزجهانی قدس جمعی ازشاعران ولایت بلخ با سرودن اشعاری درمورد فلسطین این روز را گرامی داشتند .

به گزارش خبرنگار رادیو دری ، جمعی ازشاعران ولایت بلخ با با برگزاری محفل شعری درشهرمزارشریف وسرودن اشعاری دروصف قدس یکپارچگی شان با ملت مظلوم فلسطین را اعلام داشتند .

این برنامه ادبی درکتابخانه فردوسی شهرمزارشریف برگزارگردیده بود، محمد عارف بسام مسوول کنگره بین المللی شعرقدس درمصاحبه با رادیو دری صلح وآشتی وپایان جنگ درتمامی کشورهای دچار بحران را یک دیگر ازآرزوهای شاعران می داند

واما گل حسین خانزاده یکتن دیگر ازشاعران ولایت بلخ به یاد بود از بنیان گزار روزجهانی قدس رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی ره سروده ای را دروصف آن پیرخردمند وفرزانه که قرائت کرد.

خانم آمنه سادات یکتنن ازشرکت کنندگان این برنامه شعرقدسی نیز ضمن آنکه روزجهانی قدس را به عنوان محوری ترین رویداد دراتحاد وهمدلی مسلمانان میداند

گفتنی است که فردا آخرین جمعه ازماه مبارک رمضان ومصادف با روزجهانی قدس است که تمامی مسلمانان وآزادی خواهان جهان به ندای مظلومان فلسطینی لبیک گفته با راه اندازی برنامه های متنوع حمایت شان ازقدس شریف وآرمانهای ملت ستمدیده فلسطینی وانزجار ونفرت شان را ازرژیم اشغالگر قدس وحامیان جهان خوارش اعلام خواهند کرد .

مردم مومن وخداجوی ولایت بلخ نیز درهمسویی با سایر ملت های مسلمان قرار است روزجهانی قدس را با راه اندازی برنامه ویژه ای درشهرمزارشریف تجلیل نمایند .

کلیدواژه