ثور 18, 1400 15:24 Asia/Kabul

خبرنگاران وفعالان رسانه ای در ولایت بلخ طی گردهمایی ترورهای هدفمند علیه ژورنالیستان را نگران کننده دانستند وآن را محکوم نمودند .

به گزارش خبرنگار رادیو دری، خبرنگاران وفعالان رسانه ای با تجمع در ساختمان ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت بلخ قتل وکشتارهای هدفمندی که علیه خبرنگاران وسایرفعالان مدنی درکشورشان صورت می گیرد را کار مخالفان مسلح دولت دانسته آن را جنایت نابخشودنی خواندند .

تجمع کنندگان ضمن تقبیح کشته شدن یک تن ازخبرنگارانی که اخیرا در ولایت قندهار در جنوب افغانستان ازسوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید ازحکومت افغانستان خواستار رسیدگی به پرونده های قتل خبرنگاران گردیدند .

مطیع الرحمان کریمی رییس اداره اطلاعات وفرهنگ ولایت بلخ که درجمع خبرنگاران سخن می گفت قتل خبرنگاران به دست دهشت افگنان تروریست را جنایت بشری و قابل پیگرد دانست .

کریمی با بیان اینکه خبرنگاران طی بیست سال گذشته درافغانستان قربانی های زیادی را در راه آزادی بیان وبرملاساختن واقعیت های جامعه متحمل شده اند اظهار امیدواری کرد درگفتگوهای صلحی که میان دولت افغانستان ومخالفان مسلح درجریان است حقوق رسانه ها وآزادی بیان قربانی خواستهای تنگ نظرانه نگردد .

درگردهمایی خبرنگاران وفعالان رسانه ای درشهرمزارشریف محمد بشیر انصاری مسوول دفترساحوی کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان درولایت بلخ نیز کشته شدن نعمت الله روان مسوول بخش مطبوعاتی وزارت مالیه افغانستان وگوینده سابق یکی ازرسانه های خصوصی این کشور به دست تروریستان را محکوم کرد .

به گفته انصاری طی ششماه گذشته ازسالجاری میلادی بیش از یکهزار خبرنگار وفعال رسانه ای ازترس تداوم جنگ وناامنی ها وقتل های هدفمند وظایفشان را ترک نموده اند که ازاین میان 300 تن شان را زنان تشکیل می دادند .

وی افزود درهمین مدت وبه دلایل عدم مصونیت جانی 43 تن ازخبرنگاران نیز مجبور به مهاجرت های اجباری وپناه بردن به کشورهای دیگروجلای وطن شده اند .

گفتنی است که درادامه قتل های هدفمند وترور فعالان رسانه ای وجامعه مدنی دو روز قبل یکتن ازخبرنگاران پیشین یک رسانه خصوصی که مدتی می شد به عنوان مسوول مطبوعات وزارت مالیه افغانستان گماشته شده بود ازسوی افراد تفنگدار درناحیه 15 شهرقندهار درجنوب افغانستان هدف گلوله قرار گرفت وجان باخت .

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش کاظم حیدری:

 

 

کلیدواژه