ثور 22, 1400 13:09 Asia/Kabul

ظرف ۵ماه گذشته بیش از هشتصد طرح بمب گذاری در کابل پایتخت افغانستان خنثی گردید.

به گزارش خبرنگار رادیودری، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور حمله موتر بمب برمکتب سیدالشهدا را حمله بر مکتب ها دانسته وعده سپرد که عامل این رویداد گرفتار و به پنجه قانون سپرده می شوند.

صالح با اشاره به رویداد های تروریستی گفت: ۸صد طرح حمله دهشت افکنانه در کابل خنثی و عاملین آن ها در مراحل مختلف محاکمه قرار دارند.

معاون اول رئیس جمهور افغانستان با انتقاد از سیاست حمایتی پاکستان گفت: رهبر کاتولیک های جهان حمله بر مکتب سیدالشهدا را محکوم کرد اما یک ملا و مسجد در پاکستان این حمله وحشیانه را محکوم نکرد.

این انتقاد از پاکستان در حالی صورت گرفت که رییس ستاد ارتش پاکستان به تازه گی به کابل سفر داشت.

حمله تروریستی بر مکتب سیدالشهدا در غرب کابل به واکنش های تند در داخل و خارج افغانستان مواجه گردید که در آن دستکم ۸۵ تن دانش آموز دختر جان باخته وبیش از صد و۵۰تن دیگر زخمی شدند.

گزارش قریشی خبرنگار رادیودری از کابل:

کلیدواژه