ثور 23, 1400 08:11 Asia/Kabul
  • همایش علمی \
    همایش علمی \"تجلی و تبلور قدس شریف\" در هرات

همایش سه روزه علمی "تجلی و تبلور قدس شریف از منظر تدبر در قرآن کریم" از سوی بنیاد شهید احمد شاه مسعود با حضور فرهنگیان و طلاب علوم دینی و قرآنی در شهر هرات پایان یافت.

به گزارش رادیودری، جعفر عباسی، از اساتید شرکت کننده در این همایش گفت: با تدبر در آیات قرآن کریم درمیابیم که قرآن، قدس شریف را به عنوان یک جایگاه مهم جهانی توحید در کنار کعبه شریف معرفی نموده است.

به گفته عباسی دو محور قرآن و قدس شریف میتواند مسلمانان را در کنار هم جمع کند زیرا که هر دو را مسلمانان قبول داشته و به آن باور دارند. 

در همین حال، محمد نعیم شریفی نیز خاطر نشان کرد: با رویکرد تدبر و تعقل در آیات میتوان قرآن را از محجوریت بیرون آورده، به مسئله قدس و اهمیت آن در جوامع اسلامی پرداخت.

همچنان محمد ایوب ارشاد نیز تاکید کرد:  یهود از اهمیت و جایگاه قدس آگاه بوده و به همین خاطر برای اشغال دایمی آن مبارزه می کنند.

این در حالی است که در حملات نظامیان رژیم اشغالگر قدس و اراضی فلسطینی در روزهای اخیر 69 نفر از جمله 17 کودک  شهید شده و 390 نفر زخمی شده اند.

کلیدواژه