ثور 28, 1400 17:58 Asia/Kabul
  • تأکید غنی بر آمادگی برای جنگ با طالبان پس از خروج نیروهای خارجی
    تأکید غنی بر آمادگی برای جنگ با طالبان پس از خروج نیروهای خارجی

رییس جمهور افغانستان بر آمادگی‌ دولتش برای جنگ با طالبان پس از پایان روند خروج نیروهای خارجی ازافغانستان تاکید کرد.

به گزارش رادیو دری اشرف غنی در گفت و گو با یک شبکه  تلویزیونی آمریکایی گفت: کلید گفت وگو ها در پذیرفته شدن سرنوشت نظام آینده بر بنیاد انتخابات نهفته است.

رییس جمهور  افغانستان افزود: اگر در باره یک نظام انتخاباتی توافق به دست نیاید، تمامی دستاوردهای دودهه گذشته از جمله  حقوق زنان، جوانان واقلیت ها زیرپرسش خواهند رفت.

غنی ادامه داد: «تهدید تروریسم  تغییر کرده است، اما از بین نرفته است.

وی افزود:  پذیرفته شدن انتخابات  از سوی طالبان کلیدی برای پیروزی مذاکرات صلح  است.

غنی ادامه داد: «کلید گفتگوی سیاسی این است که طالبان بپذیرند که نظام  سیاسی آینده افغانستان مبتنی بر انتخابات است و این مسئله اصلی است. 

رییس جمهور  افغانستان در حالی از مدیریت اوضاع پس از پایان روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان اطمینان می دهد که روز گذشته فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان از شدت خشونت ها پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان انتقاد کرده بود.

کلیدواژه