جوزا 01, 1400 13:22 Asia/Kabul

وزارت دفاع ملی افغانستان از وارد کردن تغییر مثبت در ولسوالی جلایر میدان وردک خبر می دهد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، ولسوالی جلایر میدان وردک روز گذشته بدست طالبان سقوط کرد و شماری از نیروهای دولتی اسیر و تجهیزات آن ها بدست طالبان افتاده است.

در این حال‌روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید که در درگیری شدیدی که صورت گرفت تلفات سنگین به‌نیروهای مخالفین‌ وارد گردیده و نیروهای دولتی مصمم به وارد کردن ضربات سنگین تر بر نیروهای طالبان بوده وبه زودی تغییر مثبت در این ولسوالی وارد می شود.

در این حال‌شماری‌از اعضای مجلس از مسئولین انتقاد می کند که کمک های لازم را به نیروهای دولتی‌نرسانده وبه همین دلیل این ولسوالی سقوط کرده است .

این چهارمین ولسوالی است که پس از خروج نیروهای خارجی‌بدست طالبان‌سقوط می کند .

دولت مدعی است که نقاط از دست رفته را دوباره بدست آورده و دشمن را شکست می دهد.  

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش قریشی:

کلیدواژه