سرطان 02, 1400 07:59 Asia/Kabul
  • تخت روانچی: منطقه و جهان توان موج جدید احتمالی خشونت در افغانستان را ندارد
    تخت روانچی: منطقه و جهان توان موج جدید احتمالی خشونت در افغانستان را ندارد

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد وضعیت امنیتی افغانستان را منبع نگرانی جدی دانست و تصریح کرد، موج جدید احتمالی خشونت و برادرکشی در افغانستان تنها می تواند به چرخه جدیدی از ناامنی و بی ثباتی منجر گردد که دیگر این کشور، منطقه و جهان تحمل آن را ندارد.

 "مجید تخت روانچی" در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان با اشاره به خروج نیروهای خارجی از این کشور اظهار داشت: با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، طالبان برای توسل به زور هیچ توجیه و بهانه ای ندارد. بنابراین، باید خشونت را متوقف کند و نشان دهد می خواهد به جای منطق زور با استفاده از نیروی منطق به تعامل با هموطنانش بپردازد؛ و با استفاده از این فرصت بی سابقه از راههای سیاسی برای کمک صادقانه به برقراری صلح پایدار در افغانستان کمک کند.

"تخت روانچی"  با تاکید بر اینکه در این مقطع بحرانی، مطالبات جدی مردم افغانستان برای استقرار صلح باید شنیده شود و به طور موثر مورد حمایت قرار گیرد، افزود: حفظ دستاوردهای گذشته مردم و حکومت افغانستان، از جمله قانون اساسی، حقوق اقلیت های قومی و مذهبی و زنان، حق تعیین سرنوشت مردم از طریق انتخابات، نهادهای ایجاد شده طبق قانون اساسی و همچنین تعهد به مبارزه با تروریسم باید یکی از عناصر اصلی هر روند صلح باشند.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل در ادامه تاکید کرد، همزمان با خروج نیروهای خارجی، باید از نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان حمایت موثری شود و ظرفیت آنها در مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر که منبع تأمین مالی تروریسم و جرایم دیگر است، تقویت شود.

"تخت روانچی"  در  پایان با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار افغانستان ایستاده است اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از تمام طرف ها در افغانستان از جمله طالبان می خواهد که منافع همه مردم افغانستان را بالاتر از منافع دیگر قرار دهند.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل خاطرنشان کرد، جمهوری اسلامی ایران از جمله با میزبانی از میلیون ها نفر از پناهندگان افغان و ایجاد ارتباط این کشور بسته با دریاهای آزاد از طریق بندر چابهار و با اروپا از طریق راه آهن خواف ـ هرات، ثابت کرده است که برای ایجاد یک کشور امن و با ثبات، دموکراتیک و مرفه، در کنار دولت و مردم افغانستان ایستاده است و به این همکاری ها ادامه خواهد داد.

صلح نهایی در افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی محقق می شود

 

کلیدواژه