سرطان 05, 1400 17:21 Asia/Kabul
  • نیروهای خارجی یکی از عوامل ناکامی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان
    نیروهای خارجی یکی از عوامل ناکامی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان

یک کارشناس افغان عملکرد نیروهای خارجی و عدم تطبیق سیاست های دولت افغانستان را از عوامل مهم ناکامی در امر مبارزه با مواد مخدر در این کشور دانست.

ضیاء الرحمن حسرت استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان در گفتگو با خبرنگار رادیو دری در حوزه شرق افغانستان ضمن انتقاد از عملکرد نیروهای خارجی که مسئولیت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را داشتند در مقابله با این پدیده افزود: آمریکایی ها متاسفانه نتوانستند طرح های خود را برای مبارزه با مواد مخدر در این کشور عملی کنند و تنها بر روی کاغذ باقی ماند.
وی گفت: نیروهای خارجی تمامی منابع مالی خود  را برای مبارزه با مواد مخدر تنها برای برگزاری جلسات و سمینارها هزینه کردند و هیچگونه اقدام عملی در این زمینه انجام ندادند.
این استاد دانشگاه نبود سیاست های دقیق و قاطع از سوی حکومت افغانستان را هم از دیگر عوامل عدم موفقیت در مبارزه با مواد مخدر در این کشور دانست و گفت: برنامه هایی مانند کشت جایگزین و نابودی مزارع کشت کوکنار به دلیل نبود منابع مالی کافی و فساد گسترده در نهادهای مربوطه با شکست روبرو شد.
وی اضافه کرد اقداماتی هم که صورت می گرفت بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت و تاثیرگذار نبود.
ضیاء الرحمن حسرت یکی از راه های موفقیت در مبارزه با مواد مخدر را نفوذ حکومت افغانستان بر تمامی مناطق این کشور دانست و گفت در غیر این صورت این معضل همچنان در افغانستان وجود خواهد داشت.

نقش آمریکا در گسترش تولید مواد مخدر در افغانستان

کلیدواژه