سرطان 06, 1400 11:44 Asia/Kabul

وزارت امور داخله افغانستان از گرفتاری یک دهشت افکن در مربوطات ناحیه هشتم شهر کابل خبر داد.

به گزارش رادیو دری  ،در اعلامیه ای که امروز وزارت داخله افغانستان  به رادیو دری فرستاده گفته  یک تن  دهشت افگن که دو حلقه ماین مغناطیسی که به موبایل وصل بود دستگیر کردند . فرد دستگیر شده در تحقیقات  ابتدایی اعتراف کرده که در شمار از اعمال دهشت افکنانه دست داشته است.

وزارت داخله این فرد را منسوب به طالبان دانسته اما طالبان تا کنون دراین زمینه اظهار نظری نکرده است .

گزارش تکمیلی از همکارمان آقای قریشی

کلیدواژه