سرطان 08, 1400 17:01 Asia/Kabul

والی بلخ موجودیت تهدیدات امنیتی علیه بندر مرزی حیرتان را رد کرد و گفت: با تدابیری که اتخاذ شده است تمامی تهدیداتی که علیه این بندر مرزی درشمال افغانستان متصور بود، رفع گردیده است.

به گزارش خبرنگار رادیودری، فرهاد عظیمی که دراولین کنفرانس خبری اش پس از سقوط چند ولسوالی ولایت بلخ بدست گروه طالبان سخن می گفت، تهدیدات گروه طالبان دردو ولسوالی شورتپه و کلدار این ولایت که به بندر مرزی حیرتان راه نزدیکتری دارند را جدی ندانسته، تاکید کرد که بندر حیرتان درحال حاضر با هیچگونه تهدیدی از سوی مخالفان مسلح دولت مواجه نمی باشد.

عظیمی خاطرنشان کرد، خطراتی که ازناحیه ولسوالی کلدار متوجه بندرمرزی حیرتان گردیده بود درحال حاضر رفع گردیده است.

گزارش تکمیلی کاظم حیدری خبرنگار رادیودری:

مسدود شدن پایانه مرزی "حیرتان" بین افغانستان و ازبکستان

کلیدواژه