سرطان 11, 1400 11:22 Asia/Kabul

رهبران ومسئولان احزاب سیاسی درولایت بلخ به منظور انسجام بخشی نیروهای مردمی درمقابله باگروه طالبان "شورای نظامی بسیج ملی "را ایجاد کردند.

به گزارش خبرنگار رادیو دری دراین جلسه که شام روزگذشته درمنزل عطامحمد نور والی پیشین ولایت بلخ ورهبر شاخه انشعابی حزب جمعیت اسلامی برگزار شده بود رهبران ومسئولان احزاب سیاسی وفرماندهان جهادی سابق ضمن بررسی اوضاع امنیتی حاکم درولایت بلخ "شورای نظامی بسیج ملی" را به وجود آوردند.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش کاظم حیدری:

تجمع برخی نمایندگان ولایت بلخ و فعالان مدنی در اعتراض به ناتوانی دولت در تامین امنیت مردم ولایت بلخ

 

کلیدواژه