سرطان 11, 1400 14:51 Asia/Kabul
  • آزاد سازی گذرگاه شیرخان ازدست طالبان
    آزاد سازی گذرگاه شیرخان ازدست طالبان

نیروهای امنیتی و ارتش افغانستان گذرگاه شیرخان درشمال افغانستان را از طالبان پس گرفتند.

به گزارش رادیو دری،نیروهای امنیتی و ارتش افغانستان شب گذشته در حملات گسترده علیه اعضای طالبان، گذرگاه شیرخان را ازاشغال طالبان آزاد کردند.

حدود یک هفته پیش، طالبان این گذرگاه را تحت کنترل خود در آورده بودند.

گذرگاه تجاری "شیرخان "  مهم‌ترین گذرگاه مرزی میان افغانستان و تاجیکستان به شمار می رود.

تاکنون در دوماه گذشته ده ها ولسوالی در مناطق مختلف افغانستان به تصرف طالبان در آمده  و دولت  بیش از 10 ولسوالی را  از  این گروه پس گرفتند.

همزمان  با خروج  نظامیان خارجی ازافغانستان، حملات طالبان شدت یافته واین گروه  سعی دارد  از این طریق از دولت سهم بیشتری در خواست کند.

توقف فعالیت گذرگاه تجاری شیرخان در شمال افغانستان

کلیدواژه