سرطان 12, 1400 10:18 Asia/Kabul
  • سرور دانش: طالبان به صلح اعتقادی ندارد
    سرور دانش: طالبان به صلح اعتقادی ندارد

معاون رئیس جمهوری افغانستان، صلح طلبی گروه طالبان را یک ادعا دانست.

به گزارش رادیو دری،" محمد سرور دانش"روز شنبه  با بیان اینکه ادعای صلح طلبی گروه طالبان توهمی بیش نیست گفت، جنگ طالبان ضد مردم افغانستان ماهیت خارجی دارد و این گروه به صلح و راه حل سیاسی برای حل بحران این کشور اعتقادی ندارد.

معاون  رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد، تنها راه نجات این کشور مقاومت فراگیر مردمی، وحدت ملی، اجماع سیاسی و حمایت از نیروهای نظامی افغان  برای مقابله با طالبان است. 

پیشتر «عبدالله عبدالله» رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز گفت: طالبان به جای مذاکره به وقت کشی در روند صلح می پردازد.

 گروه طالبان در هفته های اخیر به جای بازگشت به میز مذاکره، حملات  به مناطق مختلف افغانستان را تشدید کرده و نیروهای ارتش و بسیج مردمی در حال مقابله با این گروه هستند.  

سرور دانش: طالبان گفت‌وگوهای صلح را به بُن‌بست کشانده است

کلیدواژه