سرطان 13, 1400 11:33 Asia/Kabul

ولسوالی های پنجوایی و زیروک به دست طالبان سقوط کرد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری،  ولسوالی پنجوایی در ولایت قندهار و ولسوالی زیروک در ولایت پکتیا به دست طالبان سقوط کرد.

جزئیات بیشتر در گزارش زاهد خبرنگار رادیودری ازقندهار:

تصرف ولسوالی خاکریزدر قندهار بدست طالبان

کلیدواژه