سرطان 13, 1400 17:11 Asia/Kabul

چندین ولسوالی درولایت بدخشان به تصرف طالبان درآمد.

به گزارش خبرنگار رادیودری، از روز گذشته تاکنون چندین ولسوالی در شمال شرق افغانستان به تصرف طالبان درآمد.

جزئیات این خبر در گزارش عرفان برزگر خبرنگار رادیودری:

سقوط ولسوالی کران و منجان در ولایت بدخشان به دست طالبان

کلیدواژه