سرطان 13, 1400 18:45 Asia/Kabul

سخنگوی وزارت داخله افغانستان اظهار داشت، جابجایی موقتی نیروهای امنیتی از مکانی به محلی دیگر به معنی سقوط ولسوالی ها نیست.

به گزارش  رادیودری، «طارق آرین» روز یک شنبه  گفت: ادعای طالبان مبنی بر سقوط ولسوالی ها نادرست است و جابجایی نیروهای امنیتی در تعدادی از مراکز ولسوالی ها به دیگر مناطق به معنی سقوط نیست.

وی افزود: طالبان توانایی حفظ هیچ یک از ولسوالی ها را ندارد و حضور این گروه در مناطقی که پیشروی کرده است موقت است و قطعاً دایمی نیست.

گزارش قریشی خبرنگار رادیودری ازکابل:

جابجایی های مقامات تاثیر چندانی در وضعیت کلی افغانستان ندارد

کلیدواژه