سرطان 15, 1400 11:20 Asia/Kabul
  • بی‌خبری دولت افغانستان از تخلیه بزرگترین پایگاه آمریکا در بگرام
    بی‌خبری دولت افغانستان از تخلیه بزرگترین پایگاه آمریکا در بگرام

نیروهای آمریکایی بدون اطلاع دولت افغانستان، بزرگترین پایگاه آمریکا در بگرام را تخلیه کردند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، درویش رئوفی فرماندار شهرستان بگرام گفت، تخلیه پایگاه هوایی بگرام، بدون هماهنگی با مقامات افغان انجام شده است.فرماندار شهرستان بگرام خاطرنشان کرد، در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان در داخل و خارج پایگاه هوایی بگرام مستقر شده اند.

براساس جدول زمانی اعلام شده توسط جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، تمامی نظامیان آمریکایی باید تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک کنند.

خروج کامل نظامیان تروریست آمریکایی از بگرام

کلیدواژه