سرطان 15, 1400 13:04 Asia/Kabul
  • حملات طالبان به ولسوالی حضرت سلطان سمنگان در افغانستان
    حملات طالبان به ولسوالی حضرت سلطان سمنگان در افغانستان

حملات طالبان به ولسوالی حضرت سلطان سمنگان به کشته شدن چند تن از نیروهای این گروه منجر شد.

به گزارش رادیو دری  ، عبدالمنیر رحیمی؛ سخنگوی پلیس سمنگان به گفت، حملات طالبان به مرکز ولسوالی حضرت سلطان با مقاومت تند نیروهای امنیتی و دفاعی مواجه شد.به گفته رحیمی، حملات طالبان با تحمیل ۲۰ کشته و ۱۰ زخمی به این گروه، دفع شده است.

مولوی محمدی، ولسوال خودخوانده طالبان، جندالله مسوول نظامی این گروه در ولسوالی حضرت سلطان و همچنین مخدوم شریف، یکی از فرماندهان طالبان در این حمله کشته شده اند.

طالبان در روزهای اخیر برای تصاحب شهرهای افغانستان تلاش گسترده ای را آغاز کرده است. این گروه در ۲ ماه گذشته بیش از ۸۰ شهر را تصرف کرده و اکنون برای به کنترل گرفتن شهرهای بزرگ تلاش می کند.

مسلح شدن مردم ولایت سمنگان علیه طالبان

کلیدواژه