سرطان 15, 1400 15:27 Asia/Kabul
  • افغانستان محور رایزنی «رحمان» با «میرضیایف»، «تاکایف» و «پوتین»
    افغانستان محور رایزنی «رحمان» با «میرضیایف»، «تاکایف» و «پوتین»

رئیس جمهوری تاجیکستان در تماس‌های جداگانه تلفنی با رؤسای جمهور ازبکستان، قزاقستان و روسیه در مورد اوضاع افغانستان گفت‌وگو کرد.

به گزارش رادیودری، «امامعلی رحمان» رئیس جمهوری تاجیکستان و «شوکت میرضیایف» رئیس جمهوری ازبکستان در این تماس تلفنی وضعیت نگران کننده موجود در افغانستان به ویژه در مناطق شمالی و شمال شرقی آن که مرز دولتی تاجیکستان و ازبکستان در امتداد آن قرار دارد، تأکید کردند. رحمان همچنین همتای ازبک خود را در جریان پناهندگی نیروهای نظامی افغان قرار داد.

محور تماس تلفنی رحمان با «قاسم ژامرت تاکایف» رئیس جمهوری قزاقستان نیز اوضاع افغانستان عنوان شده که دوطرف درمورد وضعیت فعلی این کشور به تفصیل گفت وگو کردند. رحمان و تاکایف در ادامه اتخاذ اقدامات مشترک درجهت همکاری‌های بین نهادهای ذیصلاح، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه دو کشور به منظور جلوگیری از تهدیدات موجود برای امنیت منطقه‌ای مهم دانستند.

در تماس تلفنی روسای جمهور تاجیکستان و روسیه نیز گفته شد که مرز تاجیکستان با افغانستان به لحاظ تامین امنیت مرزهای جنوبی سازمان پیمان امنیت جمعی و کشورهای مشترک المنافع از اهمیت استراتژیک برخوردار بوده، بنابراین تحکیم حفظ این مرز و ارائه کمک‌های مادی و فنی به نیروهای مرزبانی تاجیکستان مورد توجه قرار گرفت. 

افغانستان محور مذاکرات پوتین و رحمان

کلیدواژه