سرطان 15, 1400 15:41 Asia/Kabul
  • پایگاه نظامی بگرام در کنترل ارتش افغانستان
    پایگاه نظامی بگرام در کنترل ارتش افغانستان

ارتش افغانستان پس از ۲۰ سال کنترل بزرگ‌ترین پایگاۀ نظامی این کشور را در دست گرفت.

به گزارش رادیودری، پایگاۀ نظامی بگرام پس از خروج نیروهای آمریکایی در روز جمعه، در کنترل نیروهای ارتش افغانستان قرار دارد.

ارتش افغانستان در حال حاضر بررسی چگونگی استفاده از بزرگترین پایگاه نظامی در کشور را در دستور کار خود قرار داده است.

اسدالله کوهستانی فرمانده نظامی بگرام در این باره گفت: هم اکنون تامین امنیت پایگاه و همچنین جمع آوری وسایل و تجهیزات باقی‌مانده از نیروهای آمریکایی در دستور کار ارتش قرار دارد.

نیروهای آمریکایی پس از تخلیۀ این پایگاه، تجهیزات باقیمانده را تخریب کرده اند.

به گفته مقامات محلی، آمریکایی ها بدون هماهنگی با دولت افغانستان پایگاه بگرام را تخلیه کرده اند. آمریکا به خروج تمامی نیروهای خود از افغانستان تا ۱۱ سپتامبر/20سنبله تصمیم گرفته است.

بی‌خبری دولت افغانستان از تخلیه بزرگترین پایگاه آمریکا در بگرام

کلیدواژه