سرطان 15, 1400 16:14 Asia/Kabul
  • سفر هیاتی از مقامات افغانستان به ایران
    سفر هیاتی از مقامات افغانستان به ایران

هیاتی از مقامات افغانستان در سفری به ایران در خصوص آخرین تحولات این کشور و مذاکرات صلح، با مقامات ایرانی گفتگو می کنند .

به گزارش خبرنگار رادیو دری، یونس قانونی، سلام رحیمی، کریم خرم، ارشاد احمدی، ظاهر وحدت و محمدالله بتاش در ترکیب این هئیت به تهران سفر کرده‌اند.قرار است این هیات روزچهارشنبه با مقامات ایرانی در خصوص آخرین تحولات افغانستان و مذاکرات صلح این کشور بحث و تبادل نظر کنند .

خطیب زاده: ایران آماده تسهیل مذاکرات صلح در افغانستان

کلیدواژه