سرطان 16, 1400 17:14 Asia/Kabul
  • نشست وزرای امور خارجه افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی
    نشست وزرای امور خارجه افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی

نشست وزرای امور خارجه افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی به میزبانی مشترک افغانستان، ترکمنستان و مرکز UNRCCA در عشق آباد از طریق ویدئویی، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، در این نشست ویدئویی، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، ترکمنستان، جمهوری تاجیکستان، جمهوری ازبکستان، نماینده ویژه رئیس جمهوری قزاقستان در امور افغانستان، رئیس مرکز منطقه ای دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل در آسیای مرکزی، معین وزارت خارجه جمهوری قرقیزستان و معاون سیاسی دفتر UNAMA اشتراک ورزیدند.

نشست وزرای امور خارجه افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی

این نشست، اولین فارمت( C5+1آسیای مرکزی + افغانستان) در سطح وزرای امور خارجه بوده که در مورد پروسه صلح، انکشاف اقتصادی، امنیت منطقوی و خروج نیروهای خارجی از افغانستان تدویر یافت.

اشتراک کنندگان، افغانستان را بخش جداناپذیر آسیای مرکزی دانسته و مذاکرات صلح به رهبری و مالکیت افغان ها را یگانه راه حل معضله فعلی این کشور دانستند.

نشست وزرای امور خارجه افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی

نمایندگان این کشورها بر انکشاف اقتصادی، اتصال منطقوی، تقویت همکاری های تجارتی و همبستگی منطقه ای تاکید  و نگرانی خود را از تحولات اخیر در افغانستان، ابراز کردند.

کشورهای آسیای مرکزی ضمن تاکید بر ختم جنگ و خشونت در افغانستان، اجرای پروژه های منطقوی از جمله تاپی، تاپ، کاسا 1000 و پروژه های خط آهن که آسیای مرکزی را از طریق افغانستان به جنوب آسیا وصل می سازد، را مهم خواندند.

نشست وزرای امور خارجه افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی

وزرای امور خارجه افغانستان و آسیای مرکزی بر ایجاد یک چارچوب سیاسی که همکاری ها میان این کشور ها را در عرصه های مختلف تقویت بخشد، تاکید ورزیدند.

درخواست آمریکا از 3 کشور آسیای مرکزی: از پناهندگان افغانستان میزبانی کنید

کلیدواژه