سرطان 17, 1400 11:40 Asia/Kabul

در چهارماه نخست سال جاری هفت هزار خانواده در بخش های مختلف ولایت هرات از خانه هایشان آواره شدند.

به گزارش خبرنگار رادیودری، در پی افزایش موج آوارگی در ولایت هرات ،شماری از فعالان مدنی هرات برنامه ای را تحت عنوان تبعات ویرانگر جنگ و فرصت های موجود صلح در این ولایت راه اندازی کردند.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش محمدی خبرنگار رادیودری از هرات:

تشدید جنگ و افزایش شمار آوارگان در افغانستان

 

کلیدواژه