سرطان 18, 1400 11:38 Asia/Kabul
  • آمادگی سازمان معاهده امنیت جمعی برای مقابله با وخامت اوضاع در افغانستان
    آمادگی سازمان معاهده امنیت جمعی برای مقابله با وخامت اوضاع در افغانستان

 سازمان معاهده امنیت جمعی (CSTO) برای مقابله با وخامت اوضاع در مرز تاجیکستان با افغانستان اعلام آمادگی کرد.

به گزارش رادیودری، این سازمان متشکل از شش کشور به ریاست روسیه تاکید کرد، برای مهار بحران احتمالی در مرز بین افغانستان و تاجیکستان از همه منابع خود استفاده می کند.

در پی تشدید نبردها درشمال افغانستان، شمار زیادی از نظامیان افغان به خاک تاجیکستان عقب نشینی کردند.

به همین دلیل امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان ۲۰ هزار نظامی ذخیره را با هدف اتخاذ تدابیر امنیتی در مرز افغانستان به خدمت فراخواند.

مسکو خواستار جلوگیری از تنش به خارج از مرزهای افغانستان شد

کلیدواژه