سرطان 19, 1400 07:48 Asia/Kabul
  • رایزنی مقامات تاجیکستان و سازمان پیمان امنیت جمعی محور اوضاع افغانستان و آسیای مرکزی
    رایزنی مقامات تاجیکستان و سازمان پیمان امنیت جمعی محور اوضاع افغانستان و آسیای مرکزی

وزیر دفاع تاجیکستان و رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی وضعیت سیاسی، نظامی و استراتژیک آسیای مرکزی با توجه به تشدید بحران در افغانستان را بررسی کردند.

 به گزارش رادیو دری، در دیدار«شیرعلی میرزا» وزیر دفاع تاجیکستان و «آناتولی سیداراف» رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی درباره وضعیت مرز تاجیکستان و افغانستان و پناه بردن شهروندان و نظامیان افغانستانی به آن کشور تبادل نظر شد.

پیشروی های طالبان همزمان با اعلام زمانبندی خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، نگرانی کشورهای منطقه را تشدید کرده است.

افغانستان و امنیت؛ محور رایزنی «رحمان» با وزرای دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی

کلیدواژه