سرطان 19, 1400 15:09 Asia/Kabul
  • دعوت از خیزش مردم هرات برای مقابله با طالبان
    دعوت از خیزش مردم هرات برای مقابله با طالبان

یکی از فرماندهان ارشد جهاد افغانستان ، از مردم هرات خواست علیه طالبان به پاخیزند .

به گزارش رادیو دری، محمد اسماعیل خان از فرماندهان مطرح  جهاد و مقاومت غرب افغانستان که در میان شمار زیادی از مردم هرات  سخن میگفت  افزود طالبان هیچگاه به رویای  خود در سقوط هرات دست نخواهد  یافت .

این  چهره سیاسی و مذهبی  افغانستان از ناتوانی دولت اشرف غنی در قبال حملات طالبان انتقاد کرد و گفت بی تفاوتی دولت در این زمینه سبب شده  از مردم هرات بخواهد تا در قبال تشدید جنگ و سقوط برخی از شهرهای هرات بدست طالبان ، علیه این گروه قیام  کنند.

محمد اسماعیل خان افزود  این خیزش و قیام تنها منحصر به هرات نیست و شامل ولایت‌های حوزه جنوب غرب افغانستان هم  خواهد شد.

در ادامه ناامنی ها در  بسیاری از مناطق افغانستان ،گر‌وه طالبان در 10 روز گذشته از  19 ولسوالی هرات، 17 ولسوالی  را به تصرف خود در آوردند.

همزمان با تشدید جنگ و افزایش  سلطه طالبان در افغانستان ، روابط سیاسی گروه طالبان با کشورهای منطقه نیز در حال گسترش است، این در حالی است که به باور بسیاری از آگاهان سیاسی، دیپلماسی طالبان و حامیان‌شان همزمان با فشار حد اکثری بر حکومت، فعال‌تر شده‌است و کوشش می‌کنند از وضعیت موجود حد اکثر استفاده را ببرند تا دنیا و تمام کشورهای ذینفع  درمسایل  افغانستان را متقاعد کنند که این گروه دست بالای در عرصه های سیاسی و نظامی دارد.

اسماعیل‌خان: باید بین دولت و سیاسیون اجماع سیاسی ایجاد شود

کلیدواژه