سرطان 20, 1400 11:20 Asia/Kabul

منابع خبری افغانستان اعلام کردند که هیات های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان در چند روز گذشته نشست های متعددی در دوحه قطر برگزار کرده و بحث های خود را درباره چگونگی صلح ادامه داده اند.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت افغانستان در امور صلح روز شنبه به رسانه های افغانستان گفت که در این نشست ها درباره قانون اساسی، برقراری آتش بس، نقشه راه سیاسی، مشارکت و دولت گذار یا انتقالی بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.

مذاکرات بین افغانستانی صلح در سنبله سال گذشته آغاز شد اما این مذاکرات تاکنون هیچ پیشرفتی قابل ملاحظه نداشته و جنگ هنوزهم حرف نخست را در افغانستان می زند.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش قریشی:

ربانی: نشست دوحه ابزار تبلیغاتی آمریکا بود

 

کلیدواژه