سرطان 20, 1400 18:11 Asia/Kabul

عملیات زمینی و هوایی نیروهای امنیتی افغان به هدف سرکوب گروه طالبان در قندهار به شدت خود ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار رادیودری، مقامات نظامی افغان درگیری ها در قندهار را تایید می کنند و می گویند که دهها نفر از گروه طالبان در این نبردها کشته شدند.

سخنگوی قول اردوی قندهار می گوید که افراد طالبان در نتیجه حملات هوایی از بین رفته اند.

جزئیات این خبر در گزارش تکمیلی زاهد خبرنگار رادیودری:

درگیری طالبان با نیروهای امنیتی در قندهار

کلیدواژه