سرطان 22, 1400 10:11 Asia/Kabul

چهارمین نشست گروه تماس افغانستان در چارچوب سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود .

به گزارش رادیو دری ، محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در این نشست دو روزه شرکت می کند . حامد تهذیب معاون سخنگوی  وزیر خارجه افغانستان ، بررسی آخرین وضعیت امنیتی افغانستان ، مبارزه علیه تروریسم و وضعیت پیوستن کامل افغانستان به سازمان شانگهای از محورهای بحث در این نشست می باشد .

گزارش تکمیلی از خبرنگار رادیو دری آقای قریشی

کلیدواژه