سرطان 23, 1400 09:40 Asia/Kabul
  • خروج نظامیان آمریکایی از پایگاه بگرام چالشی برای افغانستان ایجاد نمی‌کند
    خروج نظامیان آمریکایی از پایگاه بگرام چالشی برای افغانستان ایجاد نمی‌کند

فرمانده پایگاه نظامی بگرام در کابل گفت: خروج نظامیان آمریکایی از پایگاه بگرام چالشی برای افغانستان ایجاد نمی‌کند.

ژنرال «میراسدالله کوهستانی» در گفت وگوی اختصاصی با خبرگزاری ایران‌پرس افزود: خروج بی سر و صدای نظامیان آمریکایی از پایگاه هوایی بگرام برای افغاستان منفعت دارد، چرا که تاسیسات راهبردی خوبی از جمله امکانات پزشکی و بهداشتی در اختیار دولت و ارتش افغانستان قرار گرفته است.

فرمانده پایگاه نظامی بگرام در شمال کابل اظهار کرد، برنامه‌های مختلفی برای مدیریت پایگاه هوایی بگرام در دستور کار است و ریاست جمهوری و شورای امنیت ملی افغانستان نقش مهمی در این زمینه دارند تا برنامه‌ها بین بخش‌های سیاسی و نظامی تقسیم شود.  

ژنرال میر اسدالله کوهستانی همچنین تاکید کرد، پایگاه هوایی بگرام پیش از ورود نظامیان شوروی و سپس نظامیان آمریکایی به خاک افغانستان متعلق به این کشور بوده است و پایگاه هوایی بگرام نقش مهمی در دفاع از تمامیت‌ارضی افغانستان دارد.  

نظامیان آمریکایی دوم ژوئیه 2021(11سرطان) پس از 20 سال شبانه پایگاه نظامی بگرام در شمال کابل را ترک کردند.

خروج کامل نظامیان تروریست آمریکایی از بگرام

کلیدواژه