سرطان 23, 1400 10:36 Asia/Kabul

مسئولان در ولایت لغمان می گویند، چهارتن از مسئولان محلی در ولسوالی الینگار را به اتهام معامله با طالبان بازداشت و به زندان انداخته اند.

به گزارش خبرنگار رادیودری، اسدالله دولت زی سخنگوی والی لغمان می گوید، در جلسه شورای نظامی به رهبری والی این ولایت فیصله بعمل امد که ولسوال و فرمانده پلیس ولسوالی الینگار را همراه  با معاون امنیت ملی ان ولسوالی و رئیس ارکان کندک اردوی ملی را در پیوند به غفلت وظیفوی ومعامله با طالبان مسلح مخالف دولت بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

سخنگوی والی لغمان افزود: افراد بازداشت شده در هنگام حملات طالبان بر ساختمان ولسوالی خواستار کمک هوایی شده بود و در حالیکه کمک های هوایی و توپخانه ای به وقت و زمان معینش با انان صورت گرفته بود اما این افراد ساختمان ولسوالی را با مقادیر زیادی سلاح مهمات و وسایل نقلیه  به طالبان تسلیم نموده، خود فرار کردند.

به گفته سخنگوی والی لغمان در شورای نظامی برای بازپس گیری اختمان ولسوالی الینگار تدابیر لازم اتخاذ گردید.

از سوی دیگر گفته می شود که تعدادی از نیروهای امنیتی که در مربوطات ولسوالی الیشنگ ولایت لغمان از مدتی در محاصره طالبان قرار داشت  از محاصره نجات داده شده وبه شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان انتقال داده شده است.

گزارش آصف خبرنگار رادیودری:

بازداشت چهارتن در وزارت صحت عامه به اتهام فساد اداری

کلیدواژه