سرطان 23, 1400 15:03 Asia/Kabul
  • سازمان همکاری شانگهای آماده همکاری با افغانستان
    سازمان همکاری شانگهای آماده همکاری با افغانستان

سازمان همکاری شانگهای آماده توسعه همکاری با افغانستان در زمینه مبارزه با تروریسم است.

به گزارش رادیو دری، در بیانیه مشترک وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای پس از جلسه ای در قالب گروه تماس سازمان همکاری های بین المللی و افغانستان در روز چهارشنبه، این سازمان آمادگی خود را برای توسعه همکاری با افغانستان در زمینه مبارزه با تروریسم و ​​جرایم مربوط به مواد مخدر تأیید می کند.

در بیانیه آمده است: "کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای آمادگی خود را برای توسعه بیشتر همکاری با افغانستان در مبارزه با چالش ها و تهدیدهای امنیتی در منطقه، در درجه اول تروریسم و ​​جرایم مرتبط با مواد مخدر در همه اشکال و مظاهر آنها، برای استادگی مشترک در برابر"استاندارد دوگانه"در حل این وظایف است".

در این سند آمده است: "ما از همه طرف های درگیر در افغانستان می خواهیم تا استفاده از زور و اقداماتی كه منجر به بی ثبات سازی و عواقب غیرقابل پیش بینی در مناطق مرزهای افغانستان با كشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شود، خودداری کنند".  

در این بیانیه همچنین تأکید شده است که وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای از "تشکیل افغانستان به عنوان یک کشور مستقل، بی طرف، متحد، صلح طلب، دموکراتیک و مرفع حمایت می کنند و دستیابی به صلح و ثبات در این کشور" یکی از اصلی ترین خواست آنها تأمین امنیت در منطقه است.

نشست سازمان همکاری شانگهای در "دوشنبه" با تمرکز بر افغانستان

کلیدواژه