سرطان 24, 1400 12:47 Asia/Kabul

جنگ و درگیری به برخی از مناطق مهم و استراتژیک ولایت قندهار رسیده است.

به گزارش خبرنگار رادیودری، طالبان مسلح  ادعا می کنند که گذرگاه مرزی اسپین بولدک و ولسوالی آن را به تصرف خود درآورده اند و  فعلا مرز تجارتی قندهار و پاکستان در دست طالبان است.

گزارش تکمیلی از آخرین تحولات در قندهار از زاهد خبرنگار رادیودری:

آخرین خبرها از تحولات امنیتی در حوزه غرب افغانستان

کلیدواژه