سرطان 24, 1400 12:56 Asia/Kabul

این برنامه با حضور ده ها تن از اراکین دولتی، نمایندگان مجلس شورای ملی، سیاسیون و برخی پژوهشگران داخلی و خارجی در هتل سرینا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار رادیودری، محمد محقق مشاور امنیتی ریاست جمهوری افغانستان در سخنانی تاکید کرد که دولت افغانستان با جدیت تمام به دنبال از سرگیری مذاکرات با گروه طالبان است.

وی از سفر قریب الوقوع هیاتی به نمایندگی از دولت افغانستان به قطر خبر داد و گفت: تعداد محدودی از چهره های دولتی، سیاسیون مطرح و برخی از رهبران جهادی عازم قطر هستند.

سومین نشست صلح افغانستان در مسکو برگزار می شود

کلیدواژه