سرطان 26, 1400 07:32 Asia/Kabul
  • آزادی ۲۴۰ زندانی از زندان قندهار به کابل
    آزادی ۲۴۰ زندانی از زندان قندهار به کابل

پس از حملات شدید طالبان به قندهار، دولت افغانستان ۲۴۰ زندانی را از زندان این شهر به کابل انتقال داده است.

به شبکه رادیودری، اکنون مسؤولیت تأمین امینت زندان شهر قندهار در جنوب افغانستان را نیروهای پلیس و ارتش به عهده  گرفته‌اند.

صدرالدین یکی از فرماندهان پلیس قندهار می گوید، طالبان چند روز است که قصد حمله به زندان این شهر را دارد  که با مقاومت نیروهای امنیتی و ارتش مواجه شده است.

امیری یکی ازافسران ارتش افغانستان در قندهار گفت: جنگ  همچنان میان نیروهای طالبان و دولت افغانستان در این شهر ادامه دارد.

در حال حاضر برخی از ولسوالی های  ولایت قندهار در کنترل طالبان قرار دارد و دولت افغانستان اطمینان داده که آنها را از طالبان پس بگیرد.

 قندهار  دومین شهر بزرگ افغانستان است.

آزادی صدها زندانی طالبان از زندان های افغانستان

کلیدواژه