سرطان 26, 1400 07:52 Asia/Kabul
  • درآمد میلیون ها افغانی توسط طالبان از گمرک های هرات و فراه
    درآمد میلیون ها افغانی توسط طالبان از گمرک های هرات و فراه

طالبان با راه اندازی مجدد فعالیت گمرک های هرات و فراه، میلیون ها افغانی درآمد کسب می کنند.

به گزارش رادیودری، مسئولان در ولایت فراه و هرات می گویند، طالبان با راه اندازی فعالیت گمرکی در "اسلام قلعه" و "تورغندی" در هرات و بندر ابونصر فراهی در ولایت فراه میلیون ها افغانی به دست می آورد.

گمرک اسلام قلعه هرات و شیخ ابونصر فراهی ولایت فراه از جمله گمرک های بزرگ و پردرآمد افغانستان است که روزانه ده ها میلیون افغانی برای  حکومت درامد داشتند.  

گمرک اسلام قلعه و بندر تورغندی هرات و گمرک شیخ ابونصر فراهی فراه هفته پیش به دست طالبان افتادند. با بیرون شدن نیروهای امنیتی از این دو گذرگاه بازرگانی، حکومت روزانه ده ها میلیون افغانی درامدهای خودرا از دست داده است.  

درآمد چهل و شش میلیون دلاری طالبان از معادن افغانستان

کلیدواژه