سرطان 26, 1400 08:24 Asia/Kabul
  • حزب جمعیت اسلامی افغانستان آماده مبارزه با طالبان
    حزب جمعیت اسلامی افغانستان آماده مبارزه با طالبان

حزب جمعیت اسلامی افغانستان آمادگی خود را برای مبارزه با طالبان اعلام کرد.

به گرارش رادیودری، هزاران نفر از اعضای حزب جمعیت اسلامی افغانستان روز جمعه به دعوت رهبران این گروه با اجتماع در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال این کشور، آمادگی خود رابرای مبارزه با طالبان اعلام کردند.

انتظار می رود اعضای حزب جمعیت اسلامی افغانستان، اقدامات نظامی خود علیه طالبان را با هماهنگی نزدیک نیروهای امنیتی این کشور انجام دهند.
طالبان در ماه های اخیر به سرعت در حال تصرف مناطق مختلف افانستان است.

این گروه مدعی است 80 درصد خاک افغانستان را در کنترل خود دارد اما دولت آن را رد می کند.

تاکید رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان بر انتقام از طالبان

کلیدواژه