سرطان 26, 1400 09:08 Asia/Kabul

نزدیک به یک ماه می شود که طالبان با تصرف تمامی 16 ولسوالی تخار، شهر تالقان مرکز این ولایت را به محاصره خود در آورده اند و نبرد شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان در حومه های شهر جریان دارد.

به گزارش خبرنگار رادیودری، شهر تالقان مرکز ولایت تخار دست کم سه هفته می شود در محاصره افراد طالبان قرار دارد، طالبان با گذشت هر روز حلقه محاصره را به این شهر تنگ تر می سازند و نگرانی مردم نیز در حالی افزایش است.

افراد طالبان در 24 ساعت گذشته چندین روستای بزرگ را در حوزه اول شهر تصرف کرده، خود شان را به دروازه شرقی شهر رسانده اند.

سرعت پیشرفت طالبان به سوی شهر باعث نگرانی شدید در شهر تالقان شده است. روزگذشته هم نبرد شدید در دو قسمت شهر میان نظامیان و طالبان جریان داشت.

گزارش تکمیلی عرفان برزگر خبرنگار رادیودری:

گزارش ها از بروز ناامنی در شهر تالقان افغانستان

کلیدواژه