سرطان 26, 1400 12:12 Asia/Kabul

جنگ به خاطر تصرف ولسوالی نجراب در ولایت کاپیسا به شدت ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار رادیودری، از چند روز گذشته بدین طرف جنگ در بخش های مختلف در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا در شمال شرق کابل  جریان دارد و تاکنون دهها تن از هر دو طرف درگیر کشته و زخمی شدند.

روز گذشته در جنگ در ولسوالی نجراب، عزیزالرحمن تواب معاون والی کاپیسا که بخاطر رهبری جنگ رفته بود، کشته شد.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش تکمیلی قریشی خبرنگار رادیودری از کابل:

کشته شدن ولسوال خودخوانده طالبان برای ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا

کلیدواژه